Skip to main content
Vivet Alevi portrait

Vivet Alevi

Germany
Speaks English, German, Turkish
Certified Trainer since 2004
Assessor - Accepting new candidates

The first Turkish-speaking CNVC certified trainer since 2004, I have been an Assessor in Germany, Turkey, and Israel since 2008. Born and raised in Turkey, I studied visual communication at the Berlin Art University. Today, I live in Germany and give seminars, facilitating and advising individuals, couples and groups, employees of institutions and organisations.

I accompany processes that foster connectivity and collaboration. D-A-CH e.V. I am one of the founding members of the umbrella organization and the founding president of the Turkish Nonviolent Communication Association. I have been serving regularly in Turkey for more than 20 years. There, I helped to found the NVC community and founded Nonviolent Communication Publications.

With passion and commitment, I put my energy and experience in the service of social transformation and in the search for what it takes to create life-serving systems that reflect our connection to all of life. My motto is: "NVC is not a method of self-improvement. However, in order to create nonviolent relationships and social change, we need to increase our awareness of our personal growth."

Trainer's primary language

2004 yılından beri Türkçe konuşan ilk CNVC sertifikalı eğitmen 2008 yılından beri Almanya, Türkiye ve İsrail'de değerlendiricidir. Türkiye'de doğup büyüdü, Berlin Sanat Üniversitesi'nde görsel iletişim okudu. Almanya'da yaşıyorum ve seminerler veriyorum, bireylere, çiftlere ve gruplara, kurum ve kuruluşların çalışanlarına kolaylaştırıcılık ve danışmanlık yapıyorum.

Bağlantı ve işbirliğini teşvik eden süreçlere eşlik ediyorum. D-A-CH e.V. çatı örgütünün kurucu üyelerinden biriyim ve Türkiye Siddetsiz İletişim Derneği'nin kurucu başkanıyım. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de düzenli olarak hizmet veriyorum. Orada Şiddetsiz İletişim topluluğunun kurulmasına yardım ettim ve Şiddetiz İletişim Yayınlarını kurdum.

Tutku ve bağlılıkla, enerjimi ve deneyimimi toplumsal dönüşümün hizmetine ve tüm yaşamla olan bağlantımızı yansıtan hayata hizmet eden sistemler oluşturmak için gerekenlerin araştırılmasına koydum. Sloganım: "NVC kişisel gelişim yöntemi değildir. Ancak, şiddetsiz ilişkiler ve sosyal değişim yaratmak için kişisel gelişimimiz hakkındaki farkındalığımızı artırmamız gerekir."

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
  • Social Change

Contact Vivet Alevi

{emav>