Skip to main content

La Girafa Kira i els diamants de l’enuig

 

Between Gorka and Naia, father and daughter, some conflict breaks out every day and neither of them gives up. Kira the giraffe, with her extraordinary abilities, invites you to discover the message that hides the feeling of discomfort that you experience and the anger that you feel. Thanks to the dialogue with the giraffe they will find solutions that take care of both of them. The most surprising thing: the choice that the three characters make to speak and listen to each other from the heart.


Entre Gorka i Naia, pare i filla, cada dia explota algun conflicte i cap dels dos no es dóna per vençut. La girafa Kira, amb les seves habilitats extraordinàries, els convida a descobrir el missatge que amaga el sentiment de malestar que viuen i la ràbia que senten.

Gràcies al diàleg amb la girafa Kira, en Gorka i la Naia trobaran solucions que tinguin cura de tots dos. El més sorprenent: l’elecció final que fan els tres personatges de parlar i escoltar-se des del cor l’un a l’altre.

Autora: Nerea Mendizábal


Història fictícia entre pare i filla i la girafa Kira, que actua de mediadora, i que ens proposa un recorregut per conèixer el tresor que amaga la ràbia i poder unir-nos en el conflicte.

Disponible en tres idiomes: castellà, català i euskera.


The purchase of items from our virtual store help support CNVC through affiliate links where we may earn a percentage of the sale.