Skip to main content
Corrylaura van Bladel portrait

Corrylaura van Bladel

Trainer in conflictvaardigheden / Professioneel coach
Consultant, Trainer
Belgium
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2013

From an early age I have been intrigued and touched by the way people (not) communicate with themselves and others. Every day I notice how difficult many people find it to say what they want to say and not take things they hear personally. This is exactly what I want to support and inspire. So that people can live their authentic selves and can and dare to have exciting conversations, beyond the differences.

To be fair, in my life it was / is no different, and I am still learning every day. That is exactly what I stand for as a trainer: being human among people and learning together by sharing experience and wisdom.

Expertise with a particular focus on:

 • Facilitation
 • healthcare
 • assistance
 • Leadership
 • Team guidance
 • Education

Our needs/values ​​drive everything we do. Needs are universal. We do differ in the ways in which we interpret this.

More about Corrylaura:

 • Authenticity: I choose contacts with whom I dare to be myself.
 • Own space: with the camper on the road with my dear Myrza, go with the flow
 • Alignment: I don't let it go until I'm reassured that it's ok for everyone  

Trainer's primary language


Ik ben van kleins af aan geïntrigeerd en geraakt door de manier waarop mensen (niet) met zichzelf en anderen communiceren. Elke dag stel ik vast hoe moeilijk veel mensen het vinden om te zeggen wat ze willen zeggen, en dingen die ze horen niet persoonlijk te nemen. Precies daarbij wil ik ondersteunen en inspireren. Zodat mensen hun authentieke zelf kunnen leven en spannende gesprekken kunnen en durven voeren, voorbij de verschillen.

Eerlijk is eerlijk, in mijn leven was/is het niet anders, en leer ik nog elke dag bij. Dat is exact waar ik voor sta als trainer: mens tussen de mensen zijn en samen leren door ervaring en wijsheid te delen.

Expertise met bijzondere focus op

 • Facilitator
 • Gezondheidszorg
 • Hulpverlening
 • Leiderschap
 • Teambegeleiding
 • Onderwijs

Onze behoeften/waarden zijn bepalend bij alles wat we doen. Behoeften zijn universeel. We verschillen wel in  de manieren waarop we deze invulling geven.

Hoe zit dat bij Corrylaura:

 • Authenticiteit: Ik kies contacten bij wie ik ten volle mezelf durf zijn.
 • Eigen ruimte: met de camper onderweg zijn met mijn lieve Myrza, go with the flow
 • Afstemming: Ik laat het niet los vooraleer ik gerust ben dat het voor iedereen ok is

Share this page:

TRAINING FOCUS:

 • Business
 • Conflict Resolution
 • Counseling & Coaching
 • Education
 • Parenting & Family
 • Social Change

Contact Corrylaura van Bladel