Skip to main content
Dionne Verbeet portrait

Dionne Verbeet

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2015
Assessor - Accepting new candidates

Because of my fascination with the unknown and 'other worlds', I have worked in Ivory Coast, Romania, Kenya, England, Uganda and the Netherlands over the past 25 years. The common thread in my work is strengthening individuals in order to contribute to the bigger picture (organization/family/social system).

The foundation for this was laid when I was active at the Kindertelefoon during my studies in Biomedical Sciences and Social Work. There I discovered what I find important: to create clarity through listening, so that someone can take action based on their own inspirations and wisdom.

In 2007 I followed an introductory training in Nonviolent Communication. Marshall Rosenberg's ideas touched me deeply because of the depth of listening I experienced and the opportunities I saw to understand each other. From this enthusiasm I started my company Flux – Changing Communication in Uganda. My training focuses on the possibilities we have to change our communication, both with others and with ourselves, and you will experience what this sets in motion.

I have been a member of the Ai-opener training platform since 2014. In addition to introductory training, I also teach the Nonviolent Communication: The Journey course twice a year . I also provide tailor-made programs within organizations and provide 1-on-1 guidance.

At CNVC I am certified both as a trainer (Jan 2015) and as an assessor (Feb 2023) in Nonviolent Communication.

Because of my fascination with the unknown and 'other worlds', I have worked in Ivory Coast, Romania, Kenya, England, Uganda and the Netherlands over the past 25 years. The common thread in my work is strengthening individuals in order to contribute to the bigger picture (organization/family/social system).

The foundation for this was laid when I was active at the Kindertelefoon during my studies in Biomedical Sciences and Social Work. There I discovered what I find important: to create clarity through listening, so that someone can take action based on their own inspirations and wisdom.

In 2007, I followed an introductory training in Nonviolent Communication. Marshall Rosenberg's ideas touched me deeply because of the depth of listening I experienced and the opportunities I saw to understand each other. From this enthusiasm I started my company Flux – Changing Communication in Uganda. My training focuses on the possibilities we have to change our communication, both with others and with ourselves, and you will experience what this sets in motion.

I have been a member of the Ai-opener training platform since 2014. In addition to introductory training, I also teach the Nonviolent Communication: The Journey course twice a year. I also provide tailor-made programs within organizations and provide 1-on-1 guidance. At CNVC I am certified both as a trainer (Jan 2015) and as an assessor (Feb 2023) in Nonviolent Communication.

Trainer's primary language

Vanwege mijn fascinatie voor het onbekende en ‘andere werelden’ heb ik de afgelopen 25 jaar in Ivoorkust, Roemenië, Kenia, Engeland, Oeganda en Nederland gewerkt. De rode draad in mijn werk is het versterken van individuen om zo een bijdrage aan het grotere geheel (organisatie/familie/maatschappelijk systeem) te leveren.

De basis hiervoor werd gelegd toen ik tijdens mijn studies Biomedische Wetenschappen en Maatschappelijk Werk actief was bij de Kindertelefoon. Daar ontdekte ik wat ik belangrijk vind: door te luisteren helderheid laten ontstaan waardoor iemand vanuit eigen ingevingen en wijsheid in beweging kan komen.

In 2007 volgde ik een introductietraining in Geweldloos Communiceren. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg raakte me zeer vanwege de verdieping van luisteren die ik ervoer en de kansen die ik zag om elkaar te (gaan) begrijpen. Vanuit dit enthousiasme begon ik mijn bedrijf Flux – Changing Communication in Uganda. Centraal in mijn trainingen staan de mogelijkheden die we hebben om onze communicatie te veranderen, zowel met anderen als met onszelf en je zult ervaren wat dat in gang zet.

Sinds 2014 ben ik bij het trainersplatform Ai-opener aangesloten. Naast introductietrainingen geef ik 2x per jaar ook de leergang Geweldloze Communicatie: De Reis. Daarnaast verzorg ik op maat gemaakte trajecten binnen organisaties en geef ik 1 op 1 begeleiding. Bij CNVC ben ik zowel gecertificeerd als trainer (jan 2015) en als assessor (feb 2023) Geweldloze Communicatie.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family

Contact Dionne Verbeet