Skip to main content
Karen Ras portrait

Karen Ras

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2017
"Nonviolent Communication means for me a language of awareness and self-connection. A language in which I can connect with what’s alive in me and a way to make a deeper contact with another person."


In our changing world where communication often takes place over the air, there is less and less room to really meet each other, to be in genuine contact with someone else. I am a Connecting Communication trainer to create more openness and connection in myself and others. I do this by listening and connecting with what is going on. I am amazed at the space that this creates.

My specialty and professional background

I enjoy working with all people who are involved and present in growth and development. Education is my specialty, from primary school to higher professional education. I can offer lectures and introductory training in-company or at our own location. I also offer tailor-made solutions that meet the learning needs of a group or team.

As a teacher of visual education and communication, I work in a training center for Care and Welfare. What I have noticed in recent years: as soon as a connection is created in communication and empathy and closeness are experienced, the group starts to collaborate and solve issues independently.

What has Nonviolent Communication brought you?

Through Nonviolent Communication I have come into contact with myself, with who I am and with what I need. I have gained clarity in what I respond to, what I want to respond to, and how I can stay connected to others, even when things get difficult.

I wholeheartedly contribute to connections between people. You can learn peace!

Trainer's primary language


In onze veranderende wereld waar communicatie veelal verloopt via de ether, is er steeds minder ruimte om elkaar echt te ontmoeten, oprecht met een ander in contact te zijn. Ik ben Verbindende Communicatie-trainer om meer openheid en verbinding te creëren bij mezelf en anderen. Dat doe ik door te luisteren en aan te sluiten bij wat er leeft. Ik verwonder me over de ruimte die daarmee ontstaat.

Mijn specialisme en professionele achtergrond

Ik werk graag samen met alle mensen die betrokken en aanwezig zijn bij groei en ontwikkeling. Onderwijs is mijn specialisme, van basisschool tot hbo. Lezingen en introductietrainingen kan ik incompany aanbieden of op onze eigen locatie. Ook bied ik maatwerk passend bij de leervraag van een groep of team.

Als docent beeldende vorming en communicatie werk ik op een roc-afdeling Zorg en Welzijn. Wat me de afgelopen jaren is opgevallen: zodra er verbinding ontstaat in de communicatie en er empathie en nabijheid wordt ervaren, komt de groep tot samenwerking en het zelfstandig oplossen van vraagstukken.

Wat heeft Verbindende Communicatie je gebracht?

Door Verbindende Communicatie ben ik in verbinding gekomen met mezelf, met wie ik ben en met wat ik nodig heb. Ik heb helderheid gekregen in waar ik op reageer, waar ik op wil reageren, en hoe ik in verbinding kan blijven met een ander, ook als het moeilijk wordt.

Van harte draag ik bij aan verbinding tussen mensen. Vrede kun je leren!

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Mind-Body-Spirit

Contact Karen Ras